کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۳ مطلب در مهر ۱۳۹۰ ثبت شده است

تور سه روزه سفر به مشهد مقدس جهت خواهران روداب? به همت موسسه خ?ر?ه مشعلداران هدا?ت روداب و کانون فرهنگ? هنر? مسجد جامع روداب(اسرار) برگزار شد.

در ا?ن سفر که از روز چهارشنبه آغاز شده و تا روز جمعه ادامه دارد ، 53 نفر از خواهران فعال در حوزه ها? هنر? و فرهنگ? حضور دارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۰ ، ۰۹:۱۴
هادی قلعه نوی
م?لاد حضرت رضا (ع)مبارک باد.

مراسم شب م?لاد حضرت امام رضا(ع) (تصو?ر)


۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۰ ، ۰۴:۳۳
هادی قلعه نوی


پشت کوه‌ها? خراسون مرقد پاکتو د?دن


واسه او صحن مطهر تو غروب کنار ا?وون

واسه کفترا? معصوم که تو آسمون م?‌گردن

واسه آدما? مغموم که م?ان، دخ?ل م?‌بندن


واسه اون هوا? تازه که پر از عطر گلابه

اگه دستم به ضر?حت برسه واسم ?ه خوابه


واسه اون حوض قشنگ? که پر از آب زلاله

واسه سنگ فرشا? ا?وون که برام خواب و خ?اله


دل من تنگه م?دون? کاشک? قابلم بدون?

چقدر آرزو دارم لب حوض وضو بگ?رم

?ا که از تربت پاکت مثل ?اسا بو بگ?رم


واسه اون اوج شکفتن تو? عالم ز?ارت

واسه اون لحظه که آدم م?‌رسه به ب?‌نها?ت


واسه اون کفشا که مردم رو? پله در م?ارن

واسه اون شمع? که روشن تو? صحن تو م?‌زارن


واسه اون ساحت پاک? که درش هم?شه بازه

واسه دستا? ن?از? که به سو? تو درازه


دل من تنگه م?‌دون? کاشک? قابلم بدون?

ه?چ کس? نوم?د و ناکام نم?‌ره از آستانت

تو پر از لطف و شفا?? واسه درد دوستانت


مثل مرهم تو م?مون? واسه آدما? دربند

تو ام?د? که م?‌ش?نه تو? قلب ?ه ن?ازمند


تو صدام کن، تو صدام کن، زائر کو? تو باشم

?ا برا? کفترات من، سر ظهر دونه بپاشم

من ?ه قاصر ?ه خطاکار لحظه خوب مناجات

م?دونم که ه?چ ن?از? به ز?ارتم ندار?

اما من غرق ن?ازم اما تو بزرگوار?

واسه تو حرم نشستن واسه لحظه‌? رس?دن

دل من تنگ م?‌دون? کاشک? قابلم بدون?
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۰ ، ۱۲:۳۱
هادی قلعه نوی