کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۱ ثبت شده است

م?لاد فرخنده

پنج سال از بعثت پربرکت پ?امبر خدا صل? الله عل?ه و آله وسلم م? گذرد. در ب?ستم?ن روز ماه جماد? الثان? چشم ها در انتظار مولود? مبارک است. پ?امبر صل? الله عل?ه و آله وسلم دست به سو? آسمان و دل به نجوا? اله? دارد و خد?جه ا?ن سو م?همان چهار بانو? بهشت? است. چهار زن برگز?ده که در تنها?? و ب? کس?ِ او به ?ار? اش آمده اند. مولود? بهشت? در راه است و هم ا?نک عطر حضورش در مد?نه پ?چ?ده است. فاطمه زهرا عل?هاالسلام ، حور?ه ا? بهشت?، انسان? برگز?ده و اله? و بانو?? آسمان? و مقدس، متولد م? شود. زم?ن و آسمان مد?نه را نور وجود مبارکش فرا م? گ?رد و خانه پ?امبر را حضور فرشتگان? که برا? شادباش گفتن و پا? بوس آمده اند لب ر?ز م? کند. ا?ن م?لاد فرخنده بر همه عا شقان آن بانو? بهشت? مبارک باد.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۱ ، ۱۲:۳۷
هادی قلعه نوی

?عنى پ?امبر و آل

صلوات ?عنى پ?امبر و آل او. 
صلوات بهتر?ن هد?ه از طرف خداوند براى انسان است .
 
صلوات تحفه اى از بهشت است .
 
صلوات روح را جلا مى دهد.
 
صلوات عطرى است که دهان انسان را خوشبو مى کند.
 
صلوات نورى در بهشت است .
 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۱ ، ۱۲:۴۲
هادی قلعه نوی

در سوم?ن شب شهادت حضرت زهرا سلام ا... عل?ها مراسم پر ف?ض دعا? کم?ل برگزار گرد?د.در ا?ن مراسم که با حضور علاقمندان به اهل ب?ت عصمت و طهارت برگزار گرد?د حاج آقا عل?محمد? با قرائت دعا? کم?ل و مداح? خود حاضر?ن را به ف?ض کامل رساند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۱ ، ۰۸:۲۴
هادی قلعه نوی

مراسم شام شهادت حضرت زهرا سلام ا... عل?ها با حضورگسترده بانوان روداب? برگزار گرد?د.در ا?ن مراسم که بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع با مداح? ذاکر?ن اهل ب?ت آغاز شد تابوت نماد?ن حضرت زهرا سلام ا... عل?ها توسط بانوان روداب? تا پارک شهدا? گمنام ا?ن شهر حمل شد.نقطه قابل توجه در ا?ن مراسم حضور گسترده بانوان بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۱ ، ۱۰:۴۸
هادی قلعه نوی

مراسم عزادار? ام اب?ها حضرت فاطمه زهرا (س) در شب شهادت آن حضرت در مسجد جامع شهر روداب برگزار گرد?د.در ا?ن مراسم که بعد از نماز مغرب و عشا شروع شد حضرت حجه الاسلام و المسلم?ن عل?محمد? ، درباره خصوص?ات و کمالات حضرت زهرا (س) به ا?راد سخنران? پرداخت.و? با پرداختن به بحث حجاب و عفاف ، حضرت فاطمه (س) را مناسبتر?ن الگو? در ا?ن خصوص دانست.در پا?ان ن?ز مداح اهل ب?ت آقا? جاجرم? حاضر?ن را به ف?ض ا?ن شب عز?ز رساند.

بعد از ا?ن مراسم ن?ز در مسجد امام حس?ن(ع) مراسم سخنران? و عزادار? به هم?ن مناسبت برگزار گرد?د.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۱ ، ۰۶:۲۰
هادی قلعه نوی