کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۰ ثبت شده است

افتتاح کانون فرهنگ? و هنر? اسرار در شهر روداب

همزمان با ا?ام شکوهمند پ?روز? انقلاب اسلام? ا?ران کانون فرهنگ? و هنر? اسرار مسجد جامع روداب افتتاح گرد?د.

کانون فرهنگ? و هنر? مسجد جامع روداب با حضور معاون استاندار ، فرماندار سبزوار و نما?نده محترم مردم در مجلس جناب آقا? دکتر محسن? و مسئول دفتر آقا? بروغن?  ، ر?است سازمان تبل?غات ،و رئ?س ستاد دهه فجر و د?گر مسئول?ن شهرستان و مسئول?ن محل? در سوم?ن روز دهه مبارک فجر افتتاح گرد?د.
به گزارش روابط عموم? دفتر نما?ندگ? کانون ها? مساجد شهرستان سبزوار رادمان مسئول دفتر نما?ندگ? شهرستان سبزوار تعداد کانون ها? فرهنگ? و هنر? بخش روداب را 9 باب کانون اعلام کرد که در سال 1390 مجوز تاس?س 8 باب را در?افت نموده اند و کانون فرهنگ? و هنر? اسرار ?ک? از ا?ن کانون هاست که تجه?زات خود را در?افت نموده است و امروز شاهد افتتاح آن هست?م .
شا?ان ذکر است فرماندار شهرستان در جهت پ?گ?ر? برا? افتتاح کانون ها? جد?د به بخش روداب تاک?د نمودند

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۰ ، ۱۳:۴۱
هادی قلعه نوی