کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۲۰ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است


پیام نوروزى به مناسبت آغاز سال ????

حضرت آ?ت‌الله خامنه‌ا? در پیام نوروز? خطاب به ملت ا?ران، سال ???? را سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّ? و مدیریّت جهاد?» نامگذار? کردند.
متن پ?ام رهبر انقلاب اسلام? به شرح ز?ر است:
بسماللهالرّحمنالرّحیم
یا مقلّب القلوب و الابصار، یا مدبّر اللّیل و النّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا ال? احسن الحال.
اللّهمّ صلّ عل? فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها.
اللّهمّ کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه و عل? ابائه ف? هذه السّاعة و ف? کلّ ساعة ولیّا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتّ? تسکنه ارضک طوعا و تمتّعه فیها طویلا.
اللّهمّ عجّل فرجه و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته.
فرا رسیدن سال نو را تبریک عرض میکنم به همه? هممیهنان عزیزمان و یکایک ایرانیان در سراسر کشور و در هر نقطها? از جهان که زندگ? میکنند. مخصوصاً تبریک عرض میکنم به خانوادهها? معظّم شهیدان، به جانبازان، به همسرانشان و به همه? کسان? که در راه اسلام و ایران مجاهدت? کردهاند و میکنند و بار زحمت? را بر دوش کشیدهاند و میکشند. همچنین تبریک عرض میکنم نوروز را به همه? ملّتهای? که نوروز را گرام? میدارند و برا? آن ارج و احترام? قائلند.
امسال فرا رسیدن سال نو مصادف است با دو فاطمیّه و مراسم یادبود شهادت بانو? بزرگ جهان اسلام صدّیقه? کبر? (سلام الله علیها). این تقارن موجب میشود که ملّت ما انشاءالله بتوانند از برکات انوار فاطم? بهره ببرند و خود را در شعاع تعالیم آن بزرگوار قرار بدهند و خود را منوّر کنند به انوار هدایت اله? که به وسیله? فاطمه? زهرا (سلام الله علیها) و خاندان پیغمبر به همه? مردم عالم اهدا شده است.
گذشتِ سالها و تبادل سالها? گوناگون برا? ما باید موجب تجربه و بصیرت باشد؛ از گذشته درس بگیریم و به آینده با چشم باز و دل آگاه نظر کنیم و برا? آینده تصمیم بگیریم. من از خداوند متعال درخواست میکنم که به همه? ایرانیان عزیز ما در این سال جدید، تن سالم، روح شاداب، امنیّت روان?، آرامش روح? و پیشرفت و تعال? و سعادت مرحمت کند. و امیدوارم خداوند متعال به جوانان ما نشاط و پویای?، و به مردان و زنان ما همّت و اراده و عزم مستحکم و درست، برا? پیمودن راهها? پرافتخار، و به کودکان ما خرسند? و تندرست?، و به خانوادهها? ما امنیّت و محبّت و الفت عنایت کند. آنچه بر عهده? ما است، نگاه به گذشته برا? عبرتگیر? و نگاه به آینده برا? برنامهریز? و تصمیمگیر? است.
سال? که گذشت، اعلام شده بود که سال «حماسه? سیاس? و حماسه? اقتصاد?» است. حماسه? سیاس? بحمدالله در عرصهها? مختلف به بهترین وجه? صورت گرفت؛ هم در انتخابات، هم در راهپیمای?ها? بزرگ، هم حضور مردمدر عرصهها? مختلف و فعّالیّتها و تلاشهای? که از سو? مسئولان و از سو? مردم در طول سال انجام گرفت. سال تبادل دولتها و دستبهدستشدن قدرت بود؛ و این کار با آرامش، با نهایت امنیّت در کشور انجام گرفت و بحمدالله یک حلقه? جدید از سلسله? طولان? مدیریّت کشور پدید آمد.
 در باب حماسه? اقتصاد? کار? که باید انجام بگیرد و توقّع بود که اتّفاق بیفتد، اتّفاق نیفتاد. تلاشهای? انجام گرفت که مورد سپاس است، ول? کار بزرگ? که باید در زمینه? حماسه? اقتصاد? انجام بگیرد، همچنان در پیش رو? ما است و ما موظّفیم که این حماسه را به وجود بیاوریم. مسئله? اساس?ِ اقتصاد برا? کشور ما و ملّت ما یک مسئله? مهم است؛ در اواخر سال ?? بحمدالله یک زیرساخت فکر? و نظر? برا? حماسه? اقتصاد? به وجود آمد؛ سیاستها? «اقتصاد مقاومت?» اعلام شد و زمینه آماده است برا? اینکه انشاءالله تلاش لازم در این باب انجام بگیرد.
در نگاه به سال ?? آنچه به نظر این حقیر مهمتر از همه است، دو مسئله است: یک مسئله همین مسئله? اقتصاد و دیگر? مسئله? فرهنگ است. در هر دو عرصه و در هر دو زمینه توقّع? که وجود دارد، تلاش مشترک? است میان مسئولان کشور و آحاد مردم. آنچه برا? بنا? زندگ? و سازندگ? آینده مورد انتظار است، بدون مشارکت مردم تحقّقپذیر نیست. بنابراین علاوه بر مدیریّت? که مسئولین باید انجام بدهند، حضور مردم در هر دو عرصه لازم و ضرور? است؛ هم عرصه? اقتصاد، هم عرصه? فرهنگ. بدون حضور مردم کار پیش نخواهد رفت و مقصود تحقّق پیدا نخواهد کرد. مردم در گروهها? گوناگون مردم? با اراده و عزم راسخ ملّ? میتوانند نقشآفرین? کنند. مسئولین هم برا? اینکه بتوانند کار را بهدرست? پیش ببرند، احتیاج به پشتیبان? مردم دارند. آنها هم بایست? با توکّل به خدا? متعال و با استمداد از توفیقات و تأییدات اله? و کمک مردم?، مجاهدانه وارد میدان عمل بشوند؛ هم در زمینه? اقتصاد و هم در زمینه? فرهنگ. من ان‌شاءالله توضیح همه? این موارد را در سخنران? روز جمعه به عرض ملّت ایران خواهم رساند. لذا به گمان من آنچه در این سال جدید پیش رو داریم، عبارت است از اقتصاد? که به کمک مسئولان و مردم شکوفای? پیدا کند، و فرهنگ? که با همّت مسئولان و مردم بتواند سمت و سو? حرکت بزرگ کشور ما و ملّت ما را معیّن کند. لذا من شعار امسال را و نام امسال را این قرار دادم: «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّ? و مدیریّت جهاد?».
امیدواریم خداوند متعال کمک کند هم به آحاد مردم، هم به مسئولین محترم که بتوانند وظایف خودشان را در این زمینه انجام بدهند؛ و قلب مقدس ول?ّعصر (ارواحنافداه) را از ما شاد کند و روح مطهّر امام بزرگوار و شهدا? عزیز را از ما راض? و خشنود فرماید.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۲ ، ۲۰:۵۱
هادی قلعه نویاعمال ع?د نوروز, اعمال لحظه تحو?ل سال نو 1393،دعا? مستحب? ،اعمال مستحب?،دعا? شب ع?د نوروز،نماز شب ع?د نوروز،اعمال مستحب?

اعمال لحظه ? تحو?ل سال :

 

با آب عشق وضو? معرفت بساز?م .

 

دو رکعت نماز عروج بخوان?م…

 

و با ? بار شستشو? وجودمان با دعا?? که هر سال در لحظه تحو?ل سال زمزمه ? لبها? ماست سال را آغاز کن?م حتما م? دان?د که ا?ن دعا ازقول پ?امبر ( ص) م? باشد .

 

?ا مقلب القلوب و الابصار

 

?ا مدبر الل?ل والنهار

 

?ا محول الحول و الاحوال

 

حول حالنا ال? احسن الحال

 

و در آخر با نجوا? ز?ارت آل ?س خود را برا? پذ?رفتن فرصت? که خداوند باز به ما داده تا خود را به کمال عبود?تش برسان?م آماده ساز?م.

 

اللهم فرغ قلب? لمحبتک و ارزقنا توف?ق طاعتک و بعد معص?تک

 

خدا?ا قلب مارا از محبت غ?ر از خودت فارغ ساز و توف?ق انجام طاعت و دور? از معص?تت را به ما عطا فرما

 

اللهم عَرِّفن? نَفسَک فانّک اِن لَم تُعَرِّفن? نَفسَک لَم اَعرِف رَسولَک

 

خدا?ا نفسم را به من بشناسان که اگر نشناسم نفسم را رسولم را نم? شناسم

 

اَللّهُمَّ عَرِّفن? رَسولَک فَاِنَّک اِن لَم تُعَرِّفن? رَسولَک لَم اَعرِف حُجَّتَک

 

خدا?ا رسولم را به من بشناسان که اگر رسولم را نشناسم حجت ف? ارضت را نم? شناسم

 

فَاِنَّک اِن لَم تُعَرِّفن? حُجَّتَک ضَلَلتُ عَن د?ن?

 

خدا?ا حجتت را به من بشناسان که اگر حجتت را نشناس? از د?نم گمراه م? شوم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۲ ، ۱۰:۲۹
هادی قلعه نوی


ادامه تصو?ر در ادامه مطلب
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۲ ، ۱۸:۱۷
هادی قلعه نوی