کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

امام جمعه روداب در خطبه ها? نمازجمعه ا?ن هفته روداب ضمن توص?ه نمازگزاران به تقوا با اشاره به آ?ه 21 سوره بقره گفت:اگر م?خواه?د به سعادت دن?ا و آخرت برس?د پروردگارتان را عبادت کن?د.تنها در ز?ر سا?ه قرآن، اسلام و اهل ب?ت (ع) به خوشبخت? و آرامش دن?و? و اخرو? خواه?د رس?د. حجت الاسلام و المسلم?ن ک?ان? مقدم با اشاره به فرما?شات مقام معظم رهبر? در د?دار با نما?ندگان مجلس خبرگان رهبر? گفت: نظم 70 ساله ? پا?ه گذار? شده توسط غرب?ها اعم از آمر?کا??ها و اروپا??ها در حال تغ??ر و فروپاش? است.تحولات اخ?ر در جهان و منطقه نشاندهنده چالش و تزلزل جد? ا?ن نظم است. و? در ادامه با ب?ان مهمتر?ن عامل تزلزل اقتدار نظام? و س?اس? غرب افزود: برپا?? ?ک نظام مبتن? بر تفکرات اسلام? و حرکت انقلاب? در ا?ران بود که ا?ن نظام در مقابل حملات گوناگون س?اس? ،نظام? و اقتصاد? غرب ، نه تنها از ب?ن نرفت بلکه اکنون ن?ز قو?تر شده است. خط?ب نماز جمعه روداب گفت: نظم جد?د? در دن?ا در حال شکل گ?ر? است و در ا?ن برهه ? حساس مهمتر?ن وظ?فه ، افزا?ش اقتدار کشور برا? تاث?رگذار? در شکل گ?ر? نظم جد?د جهان? است که ا?ن افزا?ش اقتدار مبتن? بر سه پا?ه اصل? علم و فن آور? ، اقتصاد و فرهنگ است. ما هم از مسئول?ن عز?ز م? خواه?م ا?ن کار را انجام دهند . و? در ادامه به مشکل خشکسال? در بخش روداب اشاره کرد و گفت: بخش روداب ?ک? از بخشها? محروم است که مشکلات جد? در زم?نه خشکسال? دارد. از هم?ن رو از مسئول?ن م? خواه?م به فکر مردم بخش روداب که اکثراً کشاورز و دامدارند باشند و مشکلات ا?ن عز?زان را حل نما?ند. نما?نده ? ول? فق?ه در روداب با اشاره افزا?ش تحر?مها عل?ه ا?ران گفت: آمر?کا?? ها دروغ م? گو?ند.آنها نه تنها دشمن? ها را کم نکردند بلکه تحر?م ها را هم افزا?ش دادند. البته م? گو?ند ا?ن تحر?م ها جد?د ن?ست اما در واقع جد?د است و مذاکره در زم?نه تحر?م هم فا?ده ا? نداشته است . بر ا?ن اساس موضع رسم? نظام جمهور? اسلام? ا?ن است که تحر?م ها جد?د است و با توافق? که صورت گرفته در تضاد است . مذاکره زمان? مف?د است که هر دو طرف عزم جد? برحل مسائل داشته باشند. ما از ت?م مذاکره کننده و د?پلماس? کشورمان م? خواه?م که در برابر دور جد?د تحر?م ها از خود واکنش قطع? نشان دهند. امام جمعه روداب به تحولات منطقه و نقش آمر?کا و انگل?س در بوجود آوردن گروهک ترور?ست? داعش اشاره کرد و گفت: چه اتفاق? افتاده که اکنون داعش را ?ک خطر جهان? معرف? م? کنند و خواستار مقابله با آن شده اند. دق?قا تا زمان? که شرا?ط تاخت و تاز برا? ترور?ست ها در سور?ه و عراق آماده بود و خطر? هم منافع آمر?کا و همپ?مانانش را تهد?د نم? کرد از آنها حما?ت م? کردند ؛ اما به محض آن که معادلات به سمت تهد?د منافع آمر?کا و همپ?مانانش حرکت کرد، داعش از کنترل خارج شد و آزاد?خواهان و مبارزان د?روز به ترور?ست تبد?ل شدند. و? در پا?ان با اشاره به 17 شهر?ور و کشتار نظام?ان و غ?ر نظام?ان توسط رژ?م شاه گفت: هفدهم شهر?ور نقطه عطف? برا? مبارزات ملت ا?ران عل?ه رژ?م شاهنشاه? بود.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی